Velkommen til Lellinge

Lellinge Beboerforening

SENESTE NYT:

d.21/11/2021
Rev –

30/11-2021: Invitation til Efterårsbanko.

Lellinge Beboerforening inviterer til Banko tirsdag den 30. november i Multihallen.

Banko starter kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 18.45, så det er muligt at finde sig en god plads.

Igen i år kan vi diske op med mange skønne præmier fra vores lokale sponsorer. Glæd jer til en dejlig aften i selskab med gode naboer og bekendte.

Bemærk, at egne bankoplader ikke er tilladt.
Børn under 10 år kun i følge med voksne.

Indgangen er gratis.

Øl og vand kan købes for 10 kr.

Vi glæder os til at se jer.

d.06/11/2021
Rev 1

12/11-2021: Årsmøde i Lellinge Beboerforening

Der indkaldes til årsmøde i Multihuset, Baneledet 1
Fredag den 12. november 2021 kl. 19.00

Alle medlemmer har adgang til årsmødet.
NB: Vi vil tjekker dit medlemskab ved indgangen.
NB: Der kan tegnes medlemskab ved indgangen.

Der vil blive serveret lidt drikkelse under mødet og efterfølgende smørrebrød.
(Derfor er tilmeldig til spisning nødvendig. Skriv til kasserer@ditlellinge.dk)

Nyt bestyrelsesmedlem søges.

Dagsorden for årsmødet og forslag til årsmødet følger vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for eventuelle udvalg under foreningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt/ forretningsorden
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det følgende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Budget for næste år
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
  Susanne Kirkeby, Jan Mejlby, Birthe Hansen og Preben Larsen er på valg.
  Susanne Kirkeby, Jan Mejlby og Preben Larsen stiller op til genvalg.
  Birthe Hansen ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Indkomne forslag, der af et medlem ønskes under afstemning på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før årsmødet gerne på mail til formand@ditlellinge.dk. Efter modtagelsen skal bestyrelsens opsætte forslaget på foreningens hjemmeside, med mindre bestyrelsen beslutter at orientere medlemmerne skriftligt.

Budget fremlægges på årsmødet.

d.20/10/-2021
Rev –

29/10-2021: Halloween

I samarbejde med kirken holder beboerforeningen igen Halloween for børn og deres forældre fredag den 29. oktober. Det starter i kirken kl. 17.30 og fortsætter i Multihuset med skattejagt.

Tilmelding nødvendig, tryk her

 

d.23/10/-2021
Rev 2

Kommunevalg 2021

Kom til KV 21 onsdag d. 27. oktober 2021 kl 19.30-21.30
i Multihallen.

Dørene åbner kl 19.
Alle er velkommen😀

Politikker som gæster os, er

 • SF Thomas Kielgast
 • EL Niels Rolskov
 • C Thomas Kampmann
 • A Pernille Sylvest
 • V Ken Kristensen
 • LA Carsten Pedersen
 • RV Martin Andersen

 

d.13/10/-2021
Rev 1

Nyt Efterårs program for seniorklubben ude nu

Næste arrangement er den 13. september.                  (Læs mere her)

 

 

d.17/08/-2021
Rev –

Nyt program for seniorklubben ude nu

 Første arrangement er allerede den 25 august.                  (Læs mere her)

 

d.21/06/-2021
Rev –

23/06-2021: Sankt Hans i Lellinge

Beboerforeningen inviterer til Skt. Hans fest i Lellinge onsdag den 23. juni. kl. 18.00 tændes grill’en og kl. 20.30 holdes båltale – med eller uden bål. Vel mødt på stadion og Baneledet.

Medbring jeres egen mad og drikkevarer, og læg bare service og glas med i picnickurven. Vi samles ved klubhuset på stadion til et stort fælles spisebord, hvor alle i Lellinge er velkomne. Vi starter kl. 18.00.

Vel mødt alle – det kræver ingen tilmelding at deltage. Øl og vand sælges traditionen tro ved bålet/båltalen kl. 20.15 på Baneledet.

 

 

 

 

d.06/02-2021
Rev –

18/04-2021: Affaldsindsamling

Alle borgere i Lellinge – store som små – kan være med til at gøre vores landsby renere og smukkere

Kom og vær med i Affaldsindsamlingen 2020 i Lellinge, søndag den 18. april kl. 10-12.

Vi mødes i Klubhuset på stadion Baneledet 1 kl. 10, hvor vi fordeler ruter.

Efter indsamling af skrald er der vand, øl, kaffe og kage i klubhuset.

 

 

d.11/04/-2021
Rev –

06/02-2021: Mosaik, nyt særnummer

Mosaik nummer 30 er, ud over at være en slags jubilæumsudgave, også et særnummer. Dette skyldes, at Lellinge i denne tid bliver beriget med mange nye beboere.

Du kan læse det nye nummer her.

Mosaik

 

Eller læse de tidligere nummer, som ligger her

d.14/09-2020
Rev –

19/09-2020: Affaldsindsamling

Alle borgere i Lellinge – store som små – kan være med til at gøre vores landsby renere og smukkere

Kom og vær med i Affaldsindsamlingen 2020 i Lellinge, søndag den 19. september kl. 10-12.

Vi mødes i Klubhuset på stadion Baneledet 1 kl. 10, hvor vi fordeler ruter.

Efter indsamling af skrald er der vand, øl, kaffe og kage i klubhuset.

d.12/02-2020
Rev –

23/02-2020: Tilmelding til Fastelavn

Tilmeldingsblanket til Fastelavn, tryk her 🙂

d.28/12-2019
Rev –

18/01-2020: Indvielse af Multihuset.

Lørdag d. 18. januar kl. 18.00 i Lellinge Multihus, Baneledet 1.

Det er med stor glæde, at Forældreforeningen, Lellinges Idrætsforening og Beboerforeningen kan indbyde Lellinges beboere til indvielse og fremvisning af vores nye Multihus.

Tryk her for tilmelding 

Bemærk begrænset antal billetter

d.13/10-2020
Rev 3

28/12-2019: Nyt fra bestyrelsen

Den ny bestyrelse har afholdt sit første møde.

Her deltog både nye og afgående medlemmer af bestyrelsen.
Vi fik konstitueret bestyrelsen samt fastlagt nogle datoer for det nye år.
Så sæt allerede nu kryds i din kalender for 2020.

 • 18.1.2020 Indvielsesfest
 • 23.2.2020 Fastelavn
 • 24.3.2020 Banko (aflyst)
 • 26.4.2020 Affaldsindsamling (Flyttet til d. 19 september)
 • 23.6.2020 Skt. Hans (aflyst)
 • 19.9.2020 Affaldsindsamling
 • 28.10.2020 Banko (aflyst)
 • 31.10.2020 Halloween
 • 13.11.2020 Årsmøde

Du kan læse Årsmødereferat 14.11.2019 her
Du kan se den nye bestyrelse her..

God jul og godt nytår ønskes i alle
Bestyrelsen

d.17/10-2019
Rev 08/11-2019

14/11-2019: Indkaldelse til årsmøde i Lellinge Beboerforening inkl. vedtægtsændringer og borgerforslag

Torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 i Lellinge IF-klubhus, Baneledet 1.

Alle medlemmer har adgang til årsmødet. Vi vil tjekker dit medlemskab ved indgangen.
Der vil blive serveret lidt drikkelse under mødet.

Nyt bestyrelsesmedlem søges, da Søren Ree Andersen desværre har valgt at stoppe på grund fra flytning af byen.

Dagsorden for årsmødet og forslag til årsmødet følger vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning, samt fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent for eventuelle udvalg under foreningen, såfremt dette fremgår af udvalgets vedtægt/ forretningsorden
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det følgende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Budget for næste år
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
  Brian Sørensen, Søren Ree Andersen og Peter Friis er på valg. Brian Sørensen og Peter Friis stiller op til genvalg, Søren Ree Andersen ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisorer
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Indkomne forslag, der af et medlem ønskes under afstemning på årsmødet, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før årsmødet gerne på mail til formand@ditlellinge.dk. Efter modtagelsen skal bestyrelsens opsætte forslaget på foreningens hjemmeside, med mindre bestyrelsen beslutter at orientere medlemmerne skriftligt.

Budget fremlægges på årsmødet.

Beboerforeningen har i samråd med Kommunen, for at få mulighed for at kunne bruge Multihuset, været nødt til at ændre vores vedtægter. Med disse ændringer vil vi få en Kommunal fuldmagt, som vil kunne give Senior klubben og Beboerforeningen adgang til Multihuset.

Se forslag til vedtægtsændringerne her Vedtægtsændringer for Lellinge Beboerforening 2019

Vi har modtaget et forslag fra Finn Hoffmann.

Finn skriver:                                                                                                                                                      3.nov. 2019

Jeg foreslår at Beboerforeningens bestyrelse påtager sig udvikling af trivslen for beboerne, foreningerne og erhvervslivet i byen på udvalgte områder. Med lukningen af skolen og samme trussel imod Brugsen er der behov for en aktiv indsats,også for de små hjemme-virksomheder.Jeg forestiller mig at dette gøres ved at Beboerforeningens bestyrelse tager initiativ til at nedsætte en projektgruppe og at Beboerforeningens bestyrelse bestiller projekter udarbejdet af projektgruppen. F.eks kan nævnes projekter om dannelse af interessegrupper på forskellige områder, kan der gøres noget for Brugsen og for de små hjemmevirksomheder. Der kan endvidere tages udgangspunkt i de mange ideer der kom frem under det projekt Brugsen i sin tid stod for og hvorfra følgende stammer-. et lukket foreningsliv-manglende (gratis?) samlingssted(er)-usynligt erhvervsliv-manglende vidensdeling-info til tilflyttere-ringe tilslutning og manglende unge i Beboerforeningen- koordination-samarbejde- information-kommunikation-tilgængelighed og synlighed. Ligeledes er der inspiration at hente fra den  nedlagte  Netværksgruppe.

Det er vigtigt at der er løbende kontakt til beboerne med henblik på orientering om projektarbejdets fremdrift og på indsamling af kommende emner til videre bearbejdning.

Det vurderes at projektgruppen bør have deltagelse af såvel beboere med kendskab til projektarbejde som af andre beboere med lyst til at deltage og bidrage. Projektarbejdet bør ske som gruppearbejde kombineret med hjemmearbejde. Der kan ske udskiftning i organisationen når dette kræves. Der skal i projektgruppen være viden om adgang til financiering projekterne og til udviklings- og støtte-muligheder for landsbysamfund,

Hvis vi vil have forbedret trivslen i byen må vi gøre det selv.Kommunen gør det ikke for os. 

Venlig hilsen

Finn Hoffmann

mail:finnhoffmann1@gmail.com

Tlf.: Mobil 2259 6630

Beboerforeningen synes, at dette er et interessant forslag, og hvis der kan findes en person(er), som vil starte og føre dette videre, vil Beboerforeninger meget gerne støtte op omkring dette.

d. 13/10-2019

01/11-2019: Halloween

I samarbejde med kirken holder beboerforeningen igen Halloween for børn og deres forældre fredag den 1. november. Det starter i kirken kl. 17.30.

Halloween 2019

Ligesom sidste år skruer vi op for uhyggen i Lellinge Kirke i anledning af halloween. Vi starter med en (u)-hyggelig familiegudstjeneste, hvor børne-ungdomskoret medvirker, inden vi sætter tænderne i et par lækre pizzaer.

Her vil det også være muligt, at komme op i kirketårnet og opleve uuuuhyggen, hvis man tør.

Det kræver tilmelding at være med til spisning, og det sker her på kirkens hjemmeside. Tryk her

Efter spisning inviterer beboerforeningen til skattejagt i Lellinge. Vi følges ad fra kirken til klubhuset på stadion. Der bliver skruet op for uhyggen, men heldigvis er der lækre slikposer til alle børn.

Alle børn opfordres til at tage et udskåret græskarhoved med. Stil det uden for kirken, mens vi er til “Gud og pizza”, og tag det bagefter med til klubhuset, hvor de tre flotteste og mest uhyggelige bliver kåret med præmier.

Opdateret d. 09/10-2019

09/10-2019: PSSST!! ******Opdateret******

Kommunen har meddelt, at det ikke sikker at Multihuset bliver færdig til den 16. november.
Vi har derfor besluttet at flytte indvielsen til januar. Følg med her.

 d. 07/10-2019

07/10-2019: Efterårsbanko

Banko,
Vi har valgt at rykke efterårsbanko til en andet tidpunkt, hvor vi har plads til jer alle. 😃

d. 11/06-2019

23/06-2019: Sankt Hans i Lellinge

Beboerforeningen inviterer til Skt. Hans fest i Lellinge søndag den 23. juni. kl. 18.00 tændes grill’en og kl. 20.30 holdes båltale – med eller uden bål. Vel mødt på stadion og Baneledet.

Medbring jeres egen mad og drikkevarer, og læg bare service og glas med i picnickurven. Vi samles ved klubhuset på stadion til et stort fælles spisebord, hvor alle i Lellinge er velkomne. Vi starter kl. 18.00.

Vel mødt alle – det kræver ingen tilmelding at deltage. Øl og vand sælges traditionen tro ved bålet/båltalen kl. 20.15 på Baneledet.

d. 28/03-2019

31/03-2019: Affaldsindsamling

Alle borgere i Lellinge – store som små – kan være med til at gøre vores landsby renere og smukkere

Kom og vær med i Affaldsindsamlingen 2019 i Lellinge, søndag den 31. marts kl. 10-12.

Vi mødes i Klubhuset på stadion Baneledet 1 kl. 10, hvor vi fordeler ruter.

Efter indsamling af skrald er der vand, øl, kaffe og kage i klubhuset.

19/03-2019: Invitation til Forårsbanko.

Lellinge Beboerforening inviterer til Banko torsdag den 19 marts i gymnastiksalen på Lellinge Skole. Bemærk, at der er ændrede adgangsforhold til gymnastiksalen. Lad bilen blive hjemme, hvis det er muligt.

Banko starter kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 18.30, så det er muligt at finde sig en god plads.

Igen i år kan vi diske op med mange skønne præmier fra vores lokale sponsorer. Glæd jer til en dejlig aften i selskab med gode naboer og bekendte.

Bemærk, at egne bankoplader ikke er tilladt. Børn under 10 år kun i følge med voksne.

Indgangen er gratis. Øl og vand kan købes for 10 kr.

Vi glæder os til at se jer.

11/02-2019: Tilmelding til Fastelavn

Tilmeldingsblanket til Fastelavn, tryk her

16/12-2018: Nyt fra bestyrelsen

Den ny bestyrelse har afholdt sit første møde.

Her deltog både nye og afgående medlemmer af bestyrelsen.
Vi fik konstitueret bestyrelsen samt fastlagt nogle datoer for det nye år.
Så sæt allerede nu kryds i din kalender for 2019.
Fastelavn søndag den 3/3.
Banko tirsdag den 19/3 og onsdag den 9/10.
Årsmøde torsdag den 14/11.
Du kan læse referat af årsmøde fra den 6/11 her..
Du kan se den nye bestyrelse her..

God jul og godt nytår ønskes i alle
Brian

16/12-2018: Programmet for senior klubben er klar

Der er fastlagt aktiviteter for vinter og forår.

Du kan se hele programmet her..

30/10-2018: Indkaldelse til årsmøde

Lellinge Beboerforening holder årsmøde fredag den 16. november kl. 19.30 i gymnastiksalen på Lellinge Skole, Overdrevsvejen 2 i Lellinge. (Indgang fra Ringstedvejen)

Spisning allerede kl. 18.30

Som noget nyt starter vi før årsmødet med spisning. Beboerforeningen byder på smørrebrød fra Det lille Køkken, som nu er rykket til Hovedgagen i Lille Skensved. Alle medlemmer er velkomne til spisningen, men det kræver tilmelding. Det er muligt at købe øl og vand.

Selve årsmødet starter kl. 19.30, og her er tilmelding ikke nødvendig. Efter årsmødet er der kaffe og kringle.

Se Indkaldelse til årsmødet 2018 med dagsorden og forslag

Tilmelding til spisning

2/11-2018: Halloween i Lellinge

I samarbejde med kirken holder beboerforeningen Halloween for børn og deres forældre fredag den 2. november. Det starter i kirken kl. 17.30.

Halloween i Lellinge

Efter en børnevenlig gudstjeneste inviterer kirken til “Gud og spaghetti”. Her vil det også være muligt, at komme op i kirketårnet og opleve uuuuhyggen, hvis man tør.

Det kræver tilmelding at være med til spisning, og det sker til

Louise Rasmussen, louisekeiniche@gmail.com

Efter spisning inviterer beboerforeningen til skattejagt i Lellinge. Vi følges ad fra kirken til klubhuset på stadion. Der bliver skruet op for uhyggen, men heldigvis er der lækre slikposer til alle børn.

Alle børn opfordres til at tage et udskåret græskarhoved med. Stil det uden for kirken, mens vi er til “Gud og spaghetti”, og tag det bagefter med til klubhuset, hvor de tre flotteste og mest uhyggelige bliver kåret med præmier.

12/10-2018: Tak for en god bankoaften

Lellinge Beboerforening vil gerne sige tak til alle vores sponsorer til Banko. De var med til at gøre banko den 11. oktober til en dejlig oplevelse for de 90 deltagere . Tak til:

Dagli’ Brugsen i Lellinge,
Entreprenørselsabet v. Søren Seidenfaden,
Restaurant Arken,
FN VVS Teknik & Service,
BP Byg,
Zebra Møbler,
Irma
Wittens Køreskole,
LCK,
Den Glade Pudser,
Løvens Hule v. Lise Højer,
Don IT v. Kim Hansen,
Stuens Havecenter,
Lavendelgården,
Vittenbjerggården,
De Friske Malere,
Perlehytten v. Anette Lintrup,
Anne Harsmann Glas
Salon Puk
Friis Ingineering
Susanne Kierkeby

5/10-2018: Borger-aften om Multihuset

Arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og idrætsforeningen inviterer til borger-aften i klubhuset på stadion tirsdag den 16. oktober kl. 19.00.

Vi byder på lidt at drikke, og du kan få indblik i byggeriet af Multihuset og tidsplanen for projektet. Samtidig kan vi berette om det, vi får, og det vi må undvære. Alle er velkomne, og du behøver ikke tilmelde dig.

20/9-2018: Invitation til Efterårsbanko

Lellinge Beboerforening inviterer til Banko torsdag den 11. oktober i gymnastiksalen på Lellinge Skole. Bemærk, at der er ændrede adgangsforhold til gymnastiksalen. Lad bilen blive hjemme, hvis det er muligt.

Banko starter kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 18.30, så det er muligt at finde sig en god plads.

Igen i år kan vi diske op med mange skønne præmier fra vores lokale sponsorer. Glæd jer til en dejlig aften i selskab med gode naboer og bekendte.

Bemærk, at egne bankoplader ikke er tilladt. Børn under 10 år kun i følge med voksne.

Indgangen er gratis. Øl og vand kan købes for 10 kr.

Vi glæder os til at se jer.

9/9-2018: Seniorklubbens efterårsprogram

Lellinge Seniorklub har lagt et program for aktiviteterne i efterår 2018 og starten af 2019. Du finder programmet på seniorklubbens side.

Se efterårets program 2018

15/8-2018: Så skal boligplanen vedtages

Tillykke til os i Lellinge. Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har lokalplanen for Skolegrund og SFO-grund på dagsordenen til endelig beslutning  den 16. august, og det ser godt ud for os i Lellinge.

Det ser godt ud, for man har lyttet til os i Lellinge og vores 14 høringssvar. Det betyder bl.a., at der kun må bygges i én etage ind mod naboerne mod syd til skolegrunden. Læs hele forvaltningens indstilling i filen, som du kan læse her:

Endelig indstilling om skolegrund og SFO-grund – høringsnotat

Byrådet vedtog den endelige lokalplan for skolegrunden og SFO-grunden på sit møde 28. august 2018. Indholdet fremgår af høringsnotatet, som du kan linke til her over.

14/6-2018: Skt. Hans fest i Lellinge

Beboerforeningen inviterer til Skt. Hans fest i Lellinge lørdag den 23. juni. Kl. 18.00 tændes grill’en og kl. 21.00 holdes båltale – med eller uden bål. Vel mødt på stadion og Baneledet.

Medbring jeres egen mad og drikkevarer, og læg bare service og glas med i picnickurven. Vi samles ved klubhuset på stadion til et stort fælles spisebord, hvor alle i Lellinge er velkomne. Vi starter kl. 18.00.

Kl. 21.00 holdes båltale ved Torben Haack, som er byrådspolitiker i Køge for SF. Torben har fulgt os tæt i processen mod at få det nye Multihus på stadion, og han engagerer sig også i de kommende boliger på skolegrunden og SFO-grunden.

Om der bliver bål eller ej, kan kun vejrguderne vide. Tørken sætter jo sine begrænsninger med forbud indtil videre, men vi fester uanset om vi får lov at tænde bålet.

Vel mødt alle – det kræver ingen tilmelding at deltage. Øl og vand sælges traditionen tro ved bålet/båltalen kl. 21.00 på Baneledet.

29/5-2018: Høringsvar om nye boliger i Lellinge

Bestyrelsen i Lellinge Beboerforening har sendt høringsvar til Køge Kommune om boligerne på skole-grunden og SFO-grunden.  Husk, at alle har ret til at sende høringssvar frem til torsdag den 31. maj 2018.

Beboerforeningens høringsvar koncentrerer sig om det , vi mener, vi kan rette op på i forhold til forslaget til lokalplan. Men det beskriver også hele processen og samarbejdet med Køge Kommune.

Vi kan ikke favne alle borgeres synspunkter i et høringsvar alene af den grund, at vores medlemmer har forskellige holdninger.  Men vi kan gøre vores til, at nærmeste naboer til de nye boliger bliver skånet for de værste gener ved et nyt, tæt byggeri.

Desuden kan vi formidle de borgerønsker, der kom frem under eventen sidste sommer, hvor bygherre Vestergaard Nielsen præsenterede sine foreløbige ideer til opførelse af 40 nye rækkehuse, fordelt med 23 på skolegrunden og 17 på SFO-grunden.

Ønskerne gik især på, at der også blev bygge småt lavt, altså mindre boliger i én etage og ikke kun boliger på 110 kvm. i to etager.

Du kan læse beboerforeningens høringssvar her:

Bemærkninger og ændringsforslag til lokalplan 1078

23/5-2018: Vi opsøger dig for at få flere medlemmer

Lellinge Beboerforening kommer på besøg på søndag den 27. maj om eftermiddagen. Vi kontakter beboere, der ikke allerede er medlemmer af beboerforeningen, for at blive endnu stærkere end i dag.

Tag godt imod os på søndag, når vi kommer forbi. Hvis du ikke er hjemme, smider vi en folder i postkassen, for at fortælle, hvad vi arbejder med og hvor nemt det er at blive medlem.

Alle borgere i Lellinge har interesse i en stærk forening, der taler landsbyens sag. Lellinge Beboerforening har været eksisteret siden midten af 1970’erne, og har gennem årene oparbejdet stor respekt hos de lokale politikere i Køge.

Men for at bevare denne respekt, er vi nødt til at have solid opbakning blandt borgerne. Det er derfor vi søger at få endnu flere medlemmer.

Se her, hvor nemt det er at blive medlem 

8/5-2018: Dagen efter borgermødet

Tak for det store fremmøde i går aftes og for debatten om de nye boliger på skole-grunden og SFO-grunden i Lellinge. Den allervigtigste lære af mødet er, at dine holdninger og kommentarer til lokalplanforslaget kun bliver hørt, læst og overvejet af politikerne, hvis du sender dem ind til tmf@koege.dk senest 31. maj.

Indlæg af Ulla Nygaard, formand for beboerforeningen

Debatten på kommunens borgermøde handlede blandt andet om byggetæthed og byggehøjde, og det blev klart for enhver, at der er ting, vi har indflydelse på, og ting vi ikke har.

Byggetæthed og byggehøjde handler begge dele om byggeprocenten, som er 40 for de to områder. Det er ikke et forhold, som vi borgere eller beboerforeningen har nogen indflydelse på. Byggeprocenten er aftalt mellem kommunen og køberen Vestergaard Nielsen i forbindelse med handlen af de to grunde, og det blev bekræftet af indehaver Karsten Vestergaard, som deltog i mødet i aftes.

Jeg er rigtig glad for, at vi fik den klare melding fra Vestergaard. Jeg er nemlig en smule træt af som formand for beboerforeningen at få en abe på mine skuldre, når det bliver svært for politikerne at modtage bekymring og kritik fra borgerne. De henviser gerne til det gode samarbejde med beboerforeningen, men jeg synes jo, at det vil klæde politikerne at stå ved den aftale, der blev indgået ved salget, og ikke forsøge at sælge det upopulære som en del af det gode samarbejde med beboerforeningen.

Bekymring og kritik var der jo fra de nærmeste naboer til skolegrunden, da de blev præsenteret for, at rækkehusene ind mod deres grund kan opføres i to etager i op til 8,5 meter. Det var ikke det, naboerne blev stillet i udsigt på et borgermøde efter skolelukningen, blev der fremført.

Så skriv det dog til politikerne!
Giv nu udtryk for jeres bekymringer. Brug jeres ret til at få indflydelse på lokalplanen og skriv til politikerne om det, de lovede i sin tid. Skriv også, hvem der lovede hvad. Jeg deltog ikke selv i det borgermøde, som blev nævnt, men jeg har hørt om det flere gange. Derfor kan jeg kun opfordre til, at I skriver indlæg om det, der bekymrer jer, og også om de løfter, som I synes er brudt. Det har politikerne godt af at blive mindet om.

Vi kan nemlig få indflydelse
Kommunens arkitekt, som gennemgik lokalplanforslaget, fortalte os, at bygherren ikke nødvendigvis vil bygge i to etager på hele grunden. Det er blot den mulighed, der lægges op til i forslaget.

Det er helt rigtigt, og det er også det, som beboerforeningen fik vist på et møde 15. marts 2018 med Klima- og Planudvalget og forvaltningen. Her så vi skitser fra Vestergaard Nielsen, og det var en meget positiv oplevelse. Skitserne viste boliger i én etage ind mod naboerne mod syd, og vi talte blandt andet om muligheden for at skåne naboer mod indkig med et forbud mod vinduer i gavlen. Til gengæld viste skitserne også boliger i to en halv etage med en byggehøjde på 10 meter ud mod Ringstedvejen. Men sådan er det jo, når kabalen skal gå op og aftalen om en byggeprocent på 40 skal udnyttes. Det kan man næppe fortænke en bygherre i.

Præsentationen af skitserne fra Vestergaard Nielsen var en positiv oplevelse for beboerforeningen, dels fordi den tog hensyn til nærmeste naboer på skolegrunden og dels fordi variationen i byggehøjden lægger op til forskellige størrelse boliger. Begge dele var med i borgerønskerne på den event, som Vestergaard Nielsen gennemførte i sommeren 2017, og hvor cirka 200 Lellinge-borgere mødte frem til en snak, en pølse og hyggeligt samvær. Stor ros til Vestergaard Nielsen for at præsentere sit projekt og for at lytte til borgerønskerne.

Lad os nu få det med i lokalplanen
I 2018 ser projektet anderledes ud end på eventen. Byggeprocenten er 40 som dengang, men variationen i størrelse og i højde giver et meget venligere udtryk, og det lever op til borgerønskerne fra i sommer.

Hvorfor så ikke nedfælde det i lokalplanen? Lad os få lagt fast i lokalplanen, at boligerne ind mod naboerne til skolegrunden kun må opføres i én etage. Karsten Vestergaard var klar i sine meldinger på borgermødet, hvor han gav udtryk for, at han ikke havde besluttet sig endnu. Nej, men her bør politikerne træde i karakter og vise, at de har så stor respekt for borgerne, at de både lytter og indfrier rimelige ønsker og egne tidligere løfter.

Jeg er sikker på, at kommentarerne fra beboerforeningen til lokalplanforslaget vil indeholde forslag om, at boligerne mod syd på skolegrunden kun må opføres i én etage, og at der ikke må være vinduer i gavlen mod syd. Denne detaljeringsgrad er mulig at få med i lokalplanen, det ved jeg fra arbejdet med lokalplanen for Multihuset.

Men det skal ikke afholde andre fra at gøre indsigelse eller kommentere lokalplanforslaget. Tværtimod. Jeg vil kraftigt anbefale, at I som Lellinge-borgere giver jeres holdninger til kende. Det er den eneste vej til at få indflydelse, selvom der ikke er nogen garantier. På borgermødet 7. maj blev der også givet udtryk for andre indvendinger og bekymringer, som ikke taget med her.

Nogen foreslog, at beboerforeningen kunne skrive på vegne af alle i Lellinge. Det gør vi jo på det overordnede plan, men vi går ikke i detaljen.

Vi appellerer til, at I selv er aktive og giver jer til kende om lokalplanforslag 1078, hvis I har noget på hjerte. Skriv senest 31. maj på mailadressen tmf@koege.dk eller i et brev, som I afleverer på Rådhuset. Send gerne en kopi af jeres indlæg på mail til formand@ditlellinge.dk

7/5-2018: Borgermøde om lokalplan for boliger

Køge Kommune holder borgermøde om forslaget til lokalplan for nye boliger på skolegrunden og SFO-grunden. Det foregår mandag den 7. maj kl. 19.00 i gymnastiksalen på Lellinge Skole, Overdrevsvejen 2. Alle er velkomne.

Beboerforeningen har sagt ja til at annoncere borgermødet her på hjemmesiden, fordi kommunen først den 3. maj offentliggør sin beslutning om at invitere til borgermøde.

Vi er blevet kontaktet af borgere i Lellinge, som har hørt, at lokalplanen er vedtaget. Det er IKKE tilfældet. Byrådet har vedtaget et FORSLAG til lokalplan, og det skal efter reglerne ud i offentlig høring. Borgermødet er en del af den offentlige høring.

Beboerforeningen har fået oplyst, at høringsfasen, hvor borgere kan komme med indsigelser, kommentarer og nye forslag, er fra 3. maj til 31. maj 2018. Forslaget til lokalplan kan du læse her:  Forslag til lokalplan 1078.indd

6/4-2018: Affaldsindsamling i Lellinge 22. april

Vær med Affaldsindsamlingen 2018 i Lellinge søndag den 22. april kl. 10-12. Vi mødes i Klubhuset på stadion og fordeler ruter. Tag bare hele familien med. Efter indsamling af skrald er der vand, øl, kaffe og kage i klubhuset. Arr.: Beboerforeningen, Lellinge IF, Brugsen og Østermarken.

Alle borgere i Lellinge – store som små – kan være med til at gøre vores landsby smukkere og renere. Lellinge Beboerforening, Lellinge Idrætsforening, Vejforeningen Lellinge Østermark og Dagli’ Brugsen i Lellinge går sammen om Affaldindsamling 2018. Vi mødes i klubhuset på stadion kl. 10.00 og fordeler ruter ved byens grønne områder, pladser og veje. Vi indsamler affald, som efterfølgende sorteres og køres på genbrugen. Vi samles i klubhuset til en kop kaffe og kage eller en vand/øl efter strabadserne. Affaldsdagen slutter kl. 12.00. Kom og vær med – hele familien er velkommen.

21/3-2018: Forårs-Banko i beboerforeningen

Godstemning og pæn tilslutning til Forårs-Banko i Lellinge Beboerforening den 21. marts 2018. Tak til vores mange sponsorer:

Sponsorerne til beboerforeningens forårs-banko på Lellinge Skole sikrede en sand gaveregn. Tak til:

Dagli’ Brugsen i Lellinge, Entreprenørselsabet v. Søren Seidenfaden, Restaurant Arken, Kalmar Byggerådgivning v. Nick Kalmar, BP Byg, FN VVS Teknik & Service, Vallø Maleren, Zebra Møbler, Vestergaard Nielsen, Wittens Køreskole, LCK, Den Glade Pudser, Løvens Hule v. Lise Højer, Don IT v. Kim Hansen, Stuens Havecenter, Lavendelgården, Vittenbjerggården, De Friske Malere, Perlehytten v. Anette Lintrup, Anne Harsmann Glas og Salon Puk.

29/1-2018: Tilmelding til Fastelavn

Beboerforeningen og kirken inviterer til Fastelavn søndag den 11. februar kl. 13.30, hvor vi starter i kirken.

I kirken er der børnegudstjeneste og korskolen synger med. Det er kl. 13.30.

Efter den korte gudstjeneste går vi samlet til skolen, hvor vi slår Katten af Tønden i skolegården. Kun hvis vejret bliver rigtig dårligt trækker vi indenfor.

I gymnastiksalen er der godtepose til alle tilmeldte børn. Børn får også fastelavnsbolle og sodavand/juice. Der er kaffe og fastelavnsboller til de voksne, og det vil være muligt at købe øl og vand.

Pris pr. person: 40 kroner.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til arrangementet, og senest onsdag den 7. februar.

Tilmelding starter her

12/12-2017: Aktiviteterne i 2018

Beboerforeningens aktivitetsplan har nu fået datoer på for 2018:

Bestyrelsesmøder i Lellinge Beboerforening holdes den første torsdag i hver måned, dog ikke i juli og august. Møderne holdes i lokalet over Dagli’ Brugsen og starter kl. 19.00.

Tirsdag den 23. januar deltager vi i årets første møde i Netværksgruppen Lellinge sammen med de øvrige foreninger og lokale virksomheder. Det foregår på skolen i Lellinge Lokalarkiv, på. 1. sal i gavlen på gymnastikbygningen.

Søndag den 11. februar inviterer beboerforeningen til Fastelavnsfest sammen med kirken. Vi starter i kirken kl. 13.30 med en kort børnegudstjeneste og hvor korskolen også underholder. Herefter er der tøndeslagning på skolen.

Onsdag den 21. marts holder vi forårs banko. Det holdes i gymnastiksalen på skolen kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 18.30, så man kan finde sig en god plads.

Lørdag den 23. juni er det Sankt Hans. Vi har bål med bålfest og taler som traditionen byder. Det foregår på Baneledet. Men også i 2018 finder vi sammen om grill’en og har fællesspisning fra kl. 18.00. Det foregår ved klubhuset på stadion.

Torsdag den 11. oktober holder vi efterårs banko. Det holdes i gymnastiksalen på skolen kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 18.30, så man kan finde sig en god plads.

Fredag den 16. november er der årsmøde i beboerforeningen. Vi gør det lidt anderledes i 2018, idet vil starter med spisning (smørrebrød) kl. 18.30 forud for selve årsmødet, som starter kl. 19.30. Indkaldelse med dagsorden og forslag offentliggøres mindst 14 dage før.

7/12-2017: Den nye bestyrelse har konstitueret sig

Første bestyrelsesmøde efter årsmødet 2017 var torsdag den 7. december. Her konstituerede den nye bestyrelse sig.

Se navne og kontaktoplysninger på bestyrelse og suppleanter

Referat af årsmøde 2017 Lellinge beboerforening

17/11-2017: Årsmøde i beboerforeningen

Lellinge Beboerforening holder årsmøde fredag den 17. november kl. 19.30 i gymnastiksalen på Lellinge Skole. Der er spisning med smørrebrød lige efter årsmødet, hvor alle deltagere inviteres med. Deltagelse i spisningen kræver dog tilmelding. Se mere om tilmelding i den første fil:

Vi anbefaler, at du henter og medbringer de tre filer til årsmødet, så vi i bestyrelsen sparer tid og printpapir.

Årsmøde i Lellinge Beboerforening 2017

Regnskab 2017

Ændring af vedtægterne på årsmødet 2017

Der er sendt indkaldelse ud til alle medlemmer med nyhedsbrev, som man modtager på mail, og med fysisk brev til medlemmer, vi ikke har mailadresse på.

Hvis du ikke allerede er medlem, kan du nå at deltage i årsmødet ved at melde dig ind og betale senest dagen før, så vi når at registrere din indbetaling. Du kan betale med Mobil Pay eller via netbank.

Gå til indmeldelse

7/11-2017: Vælgermøde i Lellinge

Beboerforeningen holder vælgermøde op til kommunalvalget. Vælgermødet holdes tirsdag den 7. november kl. 19.00-21.00 på Lellinge Skole i gymnastiksalen. Alle er velkommen.

Spidskandidaterne fra de syv partier i Køge Byråd er inviteret og har sagt ja til at deltage. Det er:
borgmester Flemming Christensen (liste C)
1. viceborgmester Mette Jorsø (liste V)
2. viceborgmester Marie Stærke (liste A)
Thomas Kielgast (liste F)
Niels Rolskov (liste Ø)
Bent Sten Andersen (liste O)
Jeppe Lindberg (Liste I)

Vi håber at se rigtig mange Lellinge-borgere til vælgermødet, hvor vi går tæt på politikerne om deres syn på Lellinge. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål.

Kommunalvalget er tirsdag den 21. november.

12/10-2017: Beboerforeningens efterårsbanko

70 glade mennesker var til banko torsdag aften den 12. oktober, og der var lige så mange flotte præmier. Lellinge Beboerforening vil gerne sige stort tak til vores mange sponsorer. De er:

Dagli’ Brugsen i Lellinge
Lavendelgården
Zebra Møbler
Perlehytten v. Annette Lintrup
Don IT v. Kim Hansen
Vittenbjerggård
Meny i Køge (WIKA)
Vallø Maleren
Salon Puk v. Aase
Anne Harsmann Glas
Den Glade Pudser v. Jesper i Lellinge
De friske Malere, St. Salby
Entreprenørselskabet v. Søren Seidenfaden,
Wittens Køreskole
Ulla Nygaard Kommunikation
Kalmar Byggerådgivning v. Nick Kalmer
Den Glade Pudser v. Jesper på Overdrevsvejen
Lellinge Contaier & Kran
Stuens Havecenter
FN VVS Teknik v. Frank Nielsen på Grønnevej
Pileflet v. Lotte Frederiksen

Beboerforeningen holder banko to gange om året, forår og efterår. Efter årsmødet i november lægger vi datoer fast for arrangementer det følgende år. Hold øje med hjemmesiden.

9/10-2017: Borgermøde om Multihuset

Lellinge Beboerforening inviterer til borgermøde om Multihuset mandag den 9. oktober kl. 19,30-21,00. Mødet holdes i gymnastiksalen på Lellinge Skole.

Forslaget til lokalplan om stadion og dermed Multihuset er i offentlig høring fra 5. oktober til 2. november. Det er anledningen til indkaldelsen til borgermøde.

Borgermødet er indkaldt på vegne af arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og Lellinge IF, som vil orientere om lokalplanforslaget og i øvrigt om det kommende Multihus.

Hent en status fra arbejdsgruppen på Multihuset ved at klikke på linket herunder. Så kan du være godt forberedt til borgermødet. ALLE ER VELKOMMEN.

Multihuset i Lellinge – status pr. 1. oktober 2017

Borgermødet blev besøgt at cirka 50 Lellinge-borgere, og vi fik en god snak om lokalplanforslaget. Arbejdsgruppen mellem Lellinge Beboerforening og Lellinge IF udformer et høringssvar til Køge Kommune inden fristen den 2. november 2017.

12/10-2017: Invitation til Efterårsbanko

Nu inviterer Lellinge Beboerforening endnu en gang til det traditionsrige Efterårs-banko. Det finder sted onsdag den 12. oktober på Lellinge Skole, Overdrevsvejen 2.

Efterårsbanko holdes i gymnastiksalen som altid, og vi håber at se en masse glade mennesker.

Banko starter kl. 19.15, men dørene er åbne allerede fra kl. 18.30. Øl og vand kan købes.

Bemærk, at egne bankoplader ikke er tilladt. Børn under 10 år kun i følge med voksne.

Vi glæder os til at se jer til Efterårsbanko.

9/9-2017: Seniorklubbens efterårsprogram

Kalenderen 2017: 

Bestyrelsen holder møde den første torsdag i hver måned på nær i juli og august.

Beboerforeningens arrangementer i 2017 kan du se herunder. Et vælgermøde op til kommunalvalget er endnu ikke fastlagt, men det vil blive annonceret her på siden og på Facebook “dit lellinge”. Årets arrangementer er:

Efterårs Banko torsdag den 12. oktober

Vælgermøde tirsdag den 7. november i gymnastiksalen. Mød de politikkere du om kort tid kan stemme på.

Årsmødet 2017 fredag den 17. november

16/3-2017: Hyggelig bankoaften med 70 deltagere

Forårsbanko i Lellinge Beboerforening var igen i år et tilløbsstykke med godt 70 betalende deltagere. Der var fyldt godt ved bordene og en rigtig god stemning i gymnastiksalen på Lellinge Skole.

Banko aftnerne i Lellinge kan kun lade sig gøre, fordi vi har så mange gode sponsorer, der leverer mange flotte præmier. Det vil vi gerne sige tak for.

Sponsorerne i Forårsbanko 2017 er:

Lavendelgården
Zebra Møbler
Irma i Køge
Perlehytten v. Annette Lintrup på Overdrevsvejen
Vittenbjerggård
BP Byg Grønnevej
Meny i Køge (WIKA)
Vallø Maleren
Salon Puk v. Aase
De friske Malere, St. Salby
Entreprenørselskabet v. Søren Seidenfaden,
Wittens Køreskole
Ulla Nygaard Kommunikation
Frisør Feldt v. Annette Fledt
Den Glade Pudser v. Jesper på Overdrevsvejen
Lellinge Contaier & Kran
Stuens Havecenter
FN VVS Teknik v. Frank Nielsen på Grønnevej
Dagli’ Brugsen i Lellinge

8/1-2017: Beboerforeningen har fået nyt logo

Lellinge Beboerforenings logo

Lellinge Beboerforenings logo

Vinderen af vores logo-konkurrence er Janne Zakis, som har udformet dette fantastiske logo til Lellinge Beboerforening.

Nu vil borgerne i Lellinge møde beboerforeningens logo hver gang vi annoncerer arrangementer i byen. Vi håber, at logoet kan være med til at gøre beboerforeningen mere synlig, og at endnu flere beboere i Lellinge vælger at bakke op om vores arbejde for byen og borgerne.

Mange tak til Janne Zakis for det smukke logo, som symboliserer netop det, Lellinge Beboerforening er skabt for at værne om: Fællesskabet, byen og naturen.

Logo-konkurrencen blev udskrevet i starten af december 2016 og løb frem til 1. januar. Vi fik i alt fire bidrag, og det blev Janne Zakis, der vandt præmien på et gavekort på 1000 kr. til brugsen.

Tillykke til Janne Zakis!

Årsmødet 2016

Lellinge Beboerforening holdt årsmøde 4. november 2016. Der er valgt ny bestyrelse, og vi har holdt det første konstituerende møde.

Ulla Nygaard er formand
Brian Sørensen er næstformand
Birthe Hansen er kasserer
Jan Meilby er sekretær
Caroline Bjerkan er Event ansvarlig
Henrik Hermansen er kommunikationsansvarlig
Preben Larsen er bestyrelsesmedlem

Joan Sørensen er bestyrelsessuppleant
Søren Ree Andersen er bestyrelsessuppleant.

Se vores kontaktoplysninger under Bestyrelsen

Du kan læse referat af årsmødet 2016 her: Referat-af-aarsmødet-2016

Her kan du finde bilagene vedr. årsmødet 4/11 – 2016 

Billeder fra årsmødet

Billeder fra Allehelgen arrangementer i klubhuset

Tak til vore sponsorer ved efterårs banko 2016

Om Lellinge

Lellinge er et mindre bysamfund, som ligger 5 km vest for Køge ved landevejen mellem Køge og Ringsted. Lellinge har 700 indbyggere ifølge Danmarks Statistik 1. januar 2018.

Lellinge ligger i Lellinge Sogn og Lellinge Kirke ligger i byen. I hele sognet er der pr. 1. januar 2018 cirka 1.000 indbyggere.Lellinge kirke

Vi er et bysamfund på godt og ondt. Lellinge ligger tæt på naturen med skoven i baghaven og den smukke, særegne Køge Ås helt tæt på.

I Lellinge nyder vi vores dejlige natur. Om sommeren er der rig mulighed for smukke ture både i skovene og langs marker. Om vinteren nyder vi gerne en kælketur på bakken bag kirken.

Vi sætter en dyd i at skulle bevare og støtte op om vores lokale idrætsforening, seniorklub, vores eget lokalarkiv og Dagli’ Brugsen i Lellinge.

I Lellinge Beboerforening arbejder vi for at holde sammen på byen, være med i udviklingen og repræsentere byen over for den øvrige omverden. Det betyder blandt andet, at vi er tæt dialog med Køge Kommune i alle forhold, der berører Lellinge og borgerne her.

Lellinge Beboerforening har i samarbejde med byens øvrige foreninger fået bevilget en hjertestarter via Trygfonden. Den er sat op i “Rynkeby” på Overdrevsvejen 1.