Kalender

Aktiviteter i beboerforeningen 2018

Her får du en oversigt over de aktiviteter, som beboerforeningen er en del af i 2018. Sidste arrangement i kalenderen er årsmødet, som finder sted fredag den 16. november kl. 19.30. Vi starter en time før med spisning. Første bestyrelsesmøde for næste periode er også sat ind i kalenderen.

Torsdag den 4. oktober kl. 18.30. Bestyrelsesmøde om blandt andet Multihuset. I første del af mødet deltager også Lellinge Lokalarkiv v. Henning Mathiesen og Seniorklubbens bestyrelse.  Planerne med Multihuset er nu så fremskredne, at arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og idrætsforeningen vil invitere til en event i oktober, hvor tegninger, tidsplan m.m. vises frem. De sidste forberedelser af efterårets banko skal også på plads. Mødet holdes i Dagli’ Brugsens mødelokale på 1. sal.

Torsdag den 11. oktober holder vi efterårs banko. Det holdes i gymnastiksalen på skolen kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 18.30, så man kan finde sig en god plads. Adressen er Overdrevsvejen 2.

Onsdag den 24. oktober kl. 18.00. Bestyrelsesmøde blandt andet med forberedelse af årsmødet.  Mødet erstatter bestyrelsesmødet 1. november. Mødet holdes i Dagli’ Brugsens mødelokale på 1. sal.

Fredag den 2. november. Beboerforeningen og kirken holder Halloween sammen for hele Lellinge. Nærmere oplysninger om tid, sted, program og overraskelser kommer senere.

Fredag den 16. november er der årsmøde i beboerforeningen. Vi gør det lidt anderledes i 2018, idet vi starter med spisning (smørrebrød) kl. 18.30 forud for selve årsmødet, som starter kl. 19.30. Indkaldelse med dagsorden og forslag offentliggøres mindst 14 dage før. Årsmødet holdes i gymnastiksalen  på skolen, Overdrevsvejen 2.

Torsdag den 6. december. Konstituerende møde for beboerforeningens nye bestyrelse. Her også farvel til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Mødet starter kl. 18.30 med spisning. Mødet holdes i Dagli’ Brugsens mødelokale på 1. sal.