Tilbage til Beboerforeningen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lellinge Beboerforening har konstitueret sig efter årsmødet 2018. Det skete på bestyrelsesmødet torsdag den 6. december 2018:

Formand:
Brian Sørensen, Vinkelstien 1, telefon: 2874 3931, e-mail: formand@ditlellinge.dk

Næstformand:
Susanne Kirkeby, Nørreledet 11, telefon: 6065 3082, e-mail: susanne.k.larsen@gmail.com

Sekretær:
Jan Meilby, Agerledet 7, telefon: 2012 7810, e-mail: jan.meilby@mail.dk

Kasserer:
Birthe Hansen, Byledet 64, telefon: 2361 5956, e-mail: kasserer@ditlellinge.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Larsen, Vesterledet 6, telefon: 4063 1345, e-mail: preb@larsen.mail.dk
Peter Friis, Overdrevsvejen 31, telefon: 3068 8510, e-mail: peter@friiserne.com
Søren Ree Andersen, Baneledet 10, telefon: 4080 6848, e-mail: sra@ree.dk

Suppleanter:
1. suppleant Jan Poulsen, Overdrevsvejen 114, telefon: 3031 4264, e-mail: janbpoulsen@hotmail.com
2. suppleant Kenneth Hansen, Overdrevsvejen 11, telefon: 5155 5379, e-mail: kehab@faxekommune.dk
3. suppleant Bjarne Pedersen, Vinkelstien 9, telefon: 4072 8623, e-mail: Pedersenvinkelstien@gmail.com

Beboerforeningens CVR: 34785724