Multihuset

Multihuset i Lellinge – vores kultur- og idrætshus

Her kan du følge med i tilblivelsen af Multihuset i Lellinge, som bliver det nye kultur- og idrætshus. Multihuset skal erstatte de lokaler, vi benyttede på Lellinge Skole, før den blev lukket og solgt, og det eksisterende klubhus, som er fundet udtjent og står til nedrivning.

 

19/9-2017: 2 mio. kr. ekstra til Multihuset

Køge Kommune har lagt budgetterne fast for 2018-2021, og i budgetforliget mellem fem partier er der bevilget 2 mio. kr. ekstra til Multihuset i Lellinge.

Forliget om budgetterne for de kommende fire år i Køge Kommune blev offentliggjort 19. september.

Den 29. august på Byrådsmødet blev de første 6 mio. kr. bevilget fra 2017-budgettet. Det var den sum penge, som salget af skolen og SFO’en har indbragt, og som politikerne hele tiden har lovet os skulle gå til nye idrætsfaciliteter.

Vi har forhandlet med flere partier om opbakning til at få flere penge, så et Multihus fra start kan opfylde de nuværende behov. Vi – det er arbejdsgruppen mellem Lellinge Beboerforening og Lellinge IF, hvor Brian Sørensen og Peter Friis har repræsenteret idrætsforeningen og Jan Meilby og Ulla Nygaard beboerforeningen.

Forligspartierne er de konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. De fem partier besluttede også i forliget at tilbyde os hjælp, hvis vi ønsker at søge Lokale- og Anlægsfonden om flere midler, der kan forbedre kvaliteten i byggeriet.

Vi venter fortsat på lokalplanforslaget.

14/6-2017: Status om Multihuset i Lellinge pr. 12. juni 2017

Arbejdsgruppen fra Lellinge Idrætsforening og Lellinge Beborerforening har holdt to møder med Kultur- og Idræt i Køge Kommune i 2017, og nu er placeringen og skitserne til Multihuset ved at tage form.

Vi fortæller om status og viser tegninger i et dokument, som du kan åbne her på siden og læse. Du kan printe det ud, eller du kan hente en kopi i Dagli’ Brugsen i Lellinge.

Vi har endnu ikke fået svar på en mail til kommunen, om hvornår der udsendes et forslag til lokalplan. Når det sker, vil Lellinge Beboerforening invitere til borgermøde for alle interesserede. Hold øje med hjemmesiden og med “dit Lellinge” på Facebook.

Hvis du er medlem af Lellinge Beboerforening vil du få en invitation til borgermødet i et nyhedsbrev.

Læs og se skitser her:
Multihuset i Lellinge – status pr. 12. juni 2017 

3/5-2017: Multihuset bliver en betonklods

Er vi glade eller skuffede? Tja, nok en blanding af begge dele, hvis du spørger mig. Vi får de kvadratmeter, vi skal bruge, men det nye Multihus kommer ikke til at vinde mange skønhedskonkurrencer. Det blev klart på mødet 2. maj 2017 med Kultur- og Idrætsforvaltningen og formand for det politiske udvalg Anette Simoni.

Modulbyggeri hedder det, som skal udgøre vores nye hal og kulturfaciliteter i Lellinge. Det nye Multihus bliver i rå beton og stålkonstruktioner, for det er, hvad pengene rækker til. Så klart var budskabet tirsdag aften, da vi holdt møde med formand for Kultur og Idrætsudvalget Anette Simoni, idrætschef, arkitekten og forvaltningen.

Multihuset kommer til at ligge på stadion på den lille femmands-bane op til Overdrevsvejen og med P-plads ud for huset.

Multihuset skal opføres for de 6 mio. kroner, som salget af skolen har givet. Det var gjort klart for vores repræsentanter på et møde allerede for 10 måneder siden. Og det er langt fra de skitser fra 2015, vi tidligere har set fra arkitektens hånd, og som rummer bygninger med flotte glasfacader til 15-17 mio. kroner.

2,8 mio. kr. at renovere klubhuset

Vi har alle sammen haft øje på klubhuset på stadion. Klubhuset består af gamle, sammenbyggede pavilloner, som vi arvede fra Rishøjhallen i 1978. De er udslidte og trænger til udskiftning. ETK har gennemgået bygningen og anslår, at det vil koste 2,8 mio. kr. at renovere klubhuset.

Vi synes ikke, det er besværet værd at renovere. Det vil politikerne i Køge sikkert være enige med os i. Vi vil hellere have, at pengene bruges mere rationelt og kommer til at indgå i nybyggeriet, men vil politikerne mon bevilge pengene? Den sag kommer tidligst med i budgetforhandlingerne for 2018.

Vores opgave er nu – som jeg ser det – at fortsætte samarbejdet med forvaltning og arkitekt så vi får mest mulig indflydelse på indretningen af byggeriet.

Desuden er det vores opgave at opsøge alle partierne, som har været med til at lukke vores skole, og høre dem om de vil gøre arbejdet færdigt og bevilge os de sidste 2,8 mio. kroner til en fremtidssikret løsning for Lellinge.

Vi mødes igen med arkitekt, byggeleder, forvaltning og Anette Simoni i juni måned.

Ulla Nygaard, formand for beboerforeningen

20/4-2017: Møde med kommunen om Multihus den 2. maj 

Lellinge Beboerforening og Lellinge Idrætsforening sender tilsammen fire repræsentanter til møde med Køge Kommune den 2. maj 2017.

Mødet handler om Multihuset som erstatning for gymnastiksalen på skolen, og det er Kultur- og Idrætsudvalget, der inviterer. Vi fik invitationen kort tid efter, at vi selv sendte en invitation til politikerne om at komme til Lellinge.

skitse af multihal i LellingePolitisk status på Multihuset

Politikerne i Køge har truffet en beslutning om, at der skal opføres et Multihus på boldbanerne i Lellinge for de cirka 6 mio. kr., som salget af skolen indbragte. Beslutningen er truffet i tre politiske udvalg i starten af marts: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Det er Kultur- og Idrætsudvalget, der skal stå for byggeriet.

Politikerne i alle tre udvalg har besluttet at følge forvaltningens indstilling, dog med den vigtige tilkendegivelse, at klubhuset ikke nødvendigvis forudsættes nedrevet.

Indstillingen fra Teknik og Miljøforvaltningen

Forvaltningen har nemlig indstillet, at de eksisterende 215 kvadratmeter klubhus og murstenshus rives ned i forbindelse med byggeriet. Det er her politikerne tager forbehold. Nedrivningen er ikke en forudsætning, fremhæver politikerne. Forvaltningen vurderer, at rammen på 6 mio. kr. kan give os et hus på 300 kvadratmeter, og det er jo blot netto 85 kvadratmeter, hvis de eksisterende bygninger rives ned.

Måske senere renovering eller nybyg af klubhus

Politikerne i Kultur- og Idrætsudvalget vil gerne drøfte, om der kan findes midler til at nybygge eller renovere de eksisterende lokaler på stadion, fx i budgetårene i 2018-2021. Det fremgår af beslutningen på mødet i marts 2017. Men der er ingen løfter.

Vi ønsker, at de politiske partier tilkendegiver, hvor de står omkring Multihus og klubhus. Skal klubhuset bevares og renoveres? Skal det rives ned og indgå som en del af nye Multihus? Vil politikerne være med til at finde penge til en løsning for Lellinge? Det vil vi meget gerne have svar på.

Mødet den 2. maj med Køge Kommune

På mødet med Kultur- og Idrætsudvalget den 2 maj deltager kun en eneste politiker, nemlig formanden for udvalget Anette Simoni. Desuden deltager folk fra forvaltningen og fra arkitektfirmaet Brunsgaard Laursen.

Mødet starter dialogen og forventningsafstemningen. Arkitektfirmaet Brunsgaard Laursen tegnede de første skitser til Multihus efter de behov, der blev tilkendegivet fra foreningerne i Lellinge. Skitserne rummede også faciliteterne i det nuværende klubhus, og byggeriet var cirka tre gange så stort som det, forvaltningen vurderer, der er råd til.

Derfor mener vi, at dialogen med politikerne er påkrævet.

Vi vil fortsat invitere politikerne til Lellinge

Vi får snart besøg. De første lokale politikere i Køge Byråd har sagt ja til at besøge os i Lellinge, så de kan se på forholdene i og omkring klubhuset. Vi får det første besøg i maj, og invitationerne er på vej ud til de øvrige partier.

Hvornår står Multihuset så færdigbygget?

Forvaltningen har udformet to forskellige tidsplaner for processen. De indeholder begge som det første en to måneders forundersøgelse og dialog med os. Det må være den del, der starter med mødet den 2. maj 2017.

Den ene tidsplan forudsætter, at der skal udarbejdes en lokalplanændring, og hvis det bliver tilfældet, bliver hele processen på 22 måneder, fx fra maj 2017 til marts 2019.

Den anden tidsplan forudsætter en dispensation fra gældende lokalplan. Det kan lade sig gøre, hvis der nybygges 300 kvadratmeter (og ikke væsentligt mere) og i en højde på maks. 8,5 meter. Denne tidsplan er på 16 måneder, fx maj 2017 til september 2018.

Vi ser frem til dialogen

De fire repræsentanter fra foreningerne i Lellinge er Brian Sørensen og Peter Friis fra Lellinge Idrætsforening, og Jan Meilby og Ulla Nygaard fra Lellinge Beboerforening. Vi ser frem til dialogen.

Ulla Nygaard, formand for beboerforeningen

Find vores kontaktoplysninger her.