Tilbage til Beboerforeningen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Lellinge Beboerforening har konstitueret sig på ny på bestyrelsesmødet 6. april 2017, og består af:

Formand:
Ulla Nygaard, Overdrevsvejen 16, telefon 2250 0132, e-mail: post@ulla-nygaard.dk

Næstformand:
Brian Sørensen, Vinkelstien 1, telefon: 2874 3931, e-mail: brisor60@hotmail.com

Sekretær:
Jan Meilby, Agerledet 7, telefon: 2012 7810, e-mail: jan.meilby@mail.dk

Kasserer:
Birthe Hansen, Byledet 64, telefon: 2361 5956, e-mail: biha@post12.tele.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Larsen, Vesterledet 6, telefon: 4063 1345, e-mail: preb@larsen.mail.dk
Søren Ree Andersen, Baneledet 10, telefon: 4080 6848, e-mail: sra@ree.dk

Suppleanter:
Der er ingen suppleanter.

Beboerforeningens CVR: 34785724