Velkommen til Lellinge

Lellinge Beboerforening

SENESTE NYT:

20/2-2017: Multihallen kommer

skitse af multihal i Lellinge

Nu starter arbejdet for vores nye multihus. Det kan du høre mere om, når Lellinge IF holder generalforsamling mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00.

Jeg deltager som menigt medlem, men fortæller som formand for beboerforeningen om det skridt nærmere, vi er kommet efter et møde med politikerne i Køge. Processen med at få gennemført en lokalplan starter nu, og vi venter hver dag på en opringning fra forvaltningen.

Der kommer nok til at gå et par år, før vi kan flytte aktiviteterne fra skolens gymnastiksal til den nye hal. Til gengæld har vi politikernes ord for, at gymnastiksalen bliver stående indtil hallen er klar.

Kom til generalforsamling i idrætsforeningen og deltag i debatten om, hvordan vi arbejder videre.

 Venlig hilsen Ulla Nygaard

 

8/1-2017: Beboerforeningen har fået nyt logo

Lellinge Beboerforenings logo

Lellinge Beboerforenings logo

Vinderen af vores logo-konkurrence er Janne Zakis, som har udformet dette fantastiske logo til Lellinge Beboerforening.

Nu vil borgerne i Lellinge møde beboerforeningens logo hver gang vi annoncerer arrangementer i byen. Vi håber, at logoet kan være med til at gøre beboerforeningen mere synlig, og at endnu flere beboere i Lellinge vælger at bakke op om vores arbejde for byen og borgerne.

Mange tak til Janne Zakis for det smukke logo, som symboliserer netop det, Lellinge Beboerforening er skabt for at værne om: Fællesskabet, byen og naturen.

Logo-konkurrencen blev udskrevet i starten af december 2016 og løb frem til 1. januar. Vi fik i alt fire bidrag, og det blev Janne Zakis, der vandt præmien på et gavekort på 1000 kr. til brugsen.

Tillykke til Janne Zakis!

5/1-2017: Status på Multihuset i Lellinge

Med ønsket om godt nytår fra Lellinge Beboerforening får du her en kort opdatering af det, vi ved om det kommende Multihus i Lellinge.

Vi holdt møde med borgmesteren den 14. december 2016, Jan Meilby, Brian Sørensen og Ulla Nygaard. Her kunne Flemming Christensen endnu en gang bekræfte salget af skole og SFO. Køber er entreprenør Vestergaard Nielsen fra Køge, som vil opføre boliger på de to grunde. Mere ved vi ikke lige nu, men vi ser frem til det lokalplanforslag, som er på vej. Vi forventer det i løbet af foråret 2017.

Beboerforeningen har kontaktet Vestergaard Nielsen, fordi vi er interesseret i en dialog om byggeplaner og byggeproces. Det er blevet positivt modtaget, og Vestergaard Nielsen vil vende tilbage til os, når det hele bliver mere konkret.

Pengene fra salget af skole og SFO på 6,5 mio. kr. skal gå til opførelsen af et Multihus – en mindre hal m.m., som skal ligge på boldbanerne. Det er hele Byrådet enige om, og pengene er sat af på budgettet for 2017.

Multihuset skal først i udbud. Det forventer vi ligeledes kommer til at ske i løbet af foråret 2017. Ifølge borgmesteren på mødet den 14. december vil udbuddet få karakter af ”hvad kan vi få for pengene”.

Det betyder, at vi også fortsat skal involvere os i processen, for at få flest mulige af vores ønsker fra diverse møder i 2015 indfriet. Vi er i dialog med kommunens planchef Casper Toftholm, fordi vi ønsker at holde os tæt på processen.

Når vi kender tidsplanen, og det hele bliver mere konkret, vil Lellinge Beboerforening involvere både idrætsforening, seniorklub og lokalarkiv, så Lellinge får et Multihus, der opfylder flest mulige af byens ønsker og behov.

Ulla Nygaard, formand
5. januar 2017

Lellinge Beboerforening holdt årsmøde 4. november 2016. Der er valgt ny bestyrelse, og vi har holdt det første konstituerende møde.

Ulla Nygaard er formand
Brian Sørensen er næstformand
Birthe Hansen er kasserer
Jan Meilby er sekretær
Caroline Bjerkan er Event ansvarlig
Henrik Hermansen er kommunikationsansvarlig
Preben Larsen er bestyrelsesmedlem

Joan Sørensen er bestyrelsessuppleant
Søren Ree Andersen er bestyrelsessuppleant.

Se vores kontaktoplysninger under Bestyrelsen

Referatet fra årsmødet er ved at blive underskrevet af alle i bestyrelsen, men du kan allerede nu se udkastet til
referat-af-årsmødet-2016

 

LIdt billeder fra årsmødet

Lidt billeder fra Allehelgen arrangementer i klubhuset

 

KALENDEREN 2017: 

Bestyrelsen holder møde den første torsdag i hver måned.

Fastelavn holdes søndag den 26. februar

Forårs Banko er onsdag den 15. marts

Skt. Hans er fredag den 23. juni

Lellinge Dagene er fredag-søndag den 18., 19. og 20. august

Efterårs Banko er torsdag den 12. oktober

Årsmødet 2017 er fredag den 17. november

 

Her kan du finde bilagene vedr. årsmødet 4/11 – 2016 

Tak til vore sponsorer ved efterårs banko

 

Om Lellinge

Lellinge er en landsby, der ligger 5 km vest for Køge ved landevejen mellem Køge og Ringsted. Pr 1. januar 2016, havde byen 962 indbyggere.

Lellinge ligger i Lellinge Sogn og Lellinge Kirke ligger i byen.Lellinge kirke

Vi er en landsby på godt og ondt.

I Lellinge nyder vi den dejlige natur. Om sommeren er der rig mulighed for ture i både skov og langs mark. Om vinteren nyder vi gerne en kælketur på bakken bag kirken.

Vi sætter en dyd i at skulle bevare og støtte op om vores lokale idrætsforening, seniorklubben, lokalarkivet, brugsen og de øvrige foreninger i Lellinge.

Her i beboerforeningen gør vi vores ypperste for at holde sammen på byen, og repræsentere den for den øvrige omverden.

Lellinge Beboerforening har i samarbejde med byens øvrige foreninger fået bevilget en hjertestarter via Trygfonden. Den er sat op i “Rynkeby” på Overdrevsvejen 1.HjertestarterBanner1

Lellinge Beboerforening arrangerer valgmøder op til Kommunalvalg og Folketingsvalg. Valgmøde, beboer

HjertestarterBanner2